Teenused


Kaablid
Elektrijuhtmete ja kaablite paigaldus.
Kaablisoonte freesimine

Elektrisüsteemid
Elektrikilpide renoveerimine, uuendamine, tellimine, paigaldus, ühendamine.
Elektrikütte terviklahendused.

Projekteerimine
Elektripaigaldise projekteerimine.
Elektripaigaldise käidukorraldus.
Installatsioonimaterjalide paigaldus.
Innovatiivsed ning säästlikud valguslahendused.

Hinnakiri

Mogreta OÜ pakub Teile erinevaid elektritööde lahendusi. Peamised elektritööd lepitakse kokku suulise vestluse käigus. Tuleme Teie juurde. Elektritööde meister pakub Teile tasuta konsultatsiooni kõigis elektriga seotud küsimustes. Vaatame üle Teie elukoha, objekti ning pakume välja erinevaid terviklahendusi Teie elektrisüsteemide ehitamiseks, hoolduseks, rekonstrueerimiseks. Tasuta konsultatsiooni käigus selgub elektritööde tegelik maht ja võimalused selle teostamiseks. Orienteeruva hinna selguse saame koheselt esimese vestluse käigus. Sellel järgneb täpsustatud hinnapakkumine Teile.
Väljakutse elektritöödele 23€ /sisaldab esimest töötundi.
Tunnitööd teostatakse olenevalt raskusastmest 15€ /sisaldab iga järgnevat töötundi
Hindadele lisandub käibemaks.
Koostööd ootama jäädes!

Meie tegevus

Elekter on tänapäevases elus meie lahutamatu osa ja me sõltume sellest olenemata olukorrast. Elekter ei ole ainult puhtalt metafoor vaid on reaalsus sinu igapäeva elus, see ümbritseb sind igal pool, kus sa ka poleks.
Elekter sinu kodus on organisatsioon, kes tegeleb just Sinu vajadusi arvestades. Leiame lahenduse igas olukorras. Sind teenindavad oma ala proffessionaalid, kes aitavad Sinul leida praktilisi, lihtsaid, geniaalseid ja innovatiivseid lahendusi. Elekter sinu kodus pakub Sinule tasuta konsultatsiooni kõigis elektriga seotud valdkondades. Meie sihtgrupp on suhteliselt lai ja avatud kõikidele pakkumistele. Teostuses on kõik elektritööd olemasolevas elektripaigaldises, uus elektripaigaldis ja selle üleandmine vastavalt seadusest tulenevalt. Lahendused leiavad kõik elektritööd. Meister omab pikaaegset kogemust ja on pädev vastama Teie küsimustele. Soov on leida lahendus ja teostada töö võimalikult soodsalt.
Teostuses on kõik võimalikud installatsiooni ja montaazitööd, mis puudutavad elektrit. Leiame lahenduse Teie elektrisüsteemides. Töö kvaliteedi tagab pikaajalised kogemused elektritöödel.

Elektrikäit

Mis on käit?
Käit - on elektripaigaldise igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevus nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine hoolduskava alusel. Hoolduskava peab sisaldama organiseerimise korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust, hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodsusi. Ehitistel peakaitsmega 100A ja suurem on käidukorraldaja määramine kohustuslik.
Miks seda vaja on?
Elektri käit on reglementeeritud - Elektriohutusseadusega - (01.07.02). Elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel lähtutakse Eestis 1994. aastal välja antud Ehitiste Madalpinge-elektripaigaldiste Eeskirjadest ( EEI 3:1994 ). Eestis on elektrist põhjustatud õnnetuste arv märksa suurem kui mujal maailmas. See on tingitud just eeskätt puudulikest teadmistest elektrist ja meile sotsialismi ajast pärandatud elektrisüsteemide nõuetele mittevastavast seisukorrast.Seetõttu pole uute ehitiste puhul elektriohutusega tõsiseid probleeme. Hoopis teistsugune on olukord vanemate hoonetega. Seadus sätestab, et iga elektripaigaldis peab vastama vähemalt selle ehitamise ajal kehtinud nõuetele, samas olema kasutamisel ohutu. Kasutades kaasaegseid elektritarviteid on aga peaaegu võimatu viimatinimetatud nõuet täita.
Kellele see on kohustuslik?
Käidukorraldaja peab olema määratud 1. liigi elektripaigaldisele - Nt: haiglate operatsiooniruumid, plahvatusohutsoonid.
2 liigi paigaldites peab - Nt.kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldise s, kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit ja üle 1000 voldise nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivoolust olenemata olema käidukorraldaja.
Kes võib olla käidukorraldaja?
Elektripaigaldise käidukorraldaja on isik, kes on pädev käesoleva seaduse ja selle alusel
kehtestatud õigusaktide kohaselt tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ja kohustub tagama elektripaigaldise kasutamisel käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohase käidu. Sellest järeldub, et käidukorraldaja võib olla nii juriidiline- kui füüsiline isik.
Kellele on suunatud meie teenused?
Teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole vajalik ja otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on see odavam ja kindlam teenusena sisse osta, andes sellega vastutuse oma elektriapigaldise eest käidukorraldajale. Käidukorraldaja hoiab oma spetsialisti pilguga süsteemil pilku peal ja teadvustab klienti nõuetele mittevastavustest ning kokkuleppel kliendiga on võimalik siis juba nõuetele mittevastavus likvideerida.Meie teenus ja abi on peamiselt suunatud:- korteriühistutele, - büroohoonetele, - väikse ja keskmise suurusega tööstus- ja tootmisettevõtetele.- kontserdisaalid.
Kuidas oleme Teile kasulikud?
Võtame kohustuse hea seista ja vastutada Teie elektripaigaldise ohutus talitluses hoidmise eest. Elektripaigaldise regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele, käidukorralduskava koostamine Teie objektile ja selle järgimine, elektripaigaldise hooldus ja remonttööde organiseerimine ning teostamine, operatiivne elektririketele reageerimine, kliendi esindamine vastavates asutustes (Eesti Energia, Tehnilise Järelvalve Insp., EKK, jne.),ohutustehnilise dokumentatsiooni sisseviimine, objekti elektripaigaldise kaardistamine ja teostusjooniste koostamine, korralise kontrolli läbiviimine, elektrialane konsultatsioon,statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete varustamine skeemide ja juhenditega.
Peakaitsmega 100 A ja üle selle peab enne tööde üleandmist määrama ka paigaldise käidukorraldaja.

Piksekaitse

Pikselöök, tabades hooneid võib põhjustada suuri kahjustusi ja põlenguid.
Pikselööke pole võimalik ära hoida, aga on võimalik ohutult maandada.
Piksekaitse juhib saadud välgulöögi maasse. Et kaitsta enda ja enda lähedaste elu, vara soovitame muretseda endale kvaliteetse piksekaitsesüsteemi.

Galerii

Valgustisein1
Valgustiopple1
ValgustiEgiptus1
Valgustisein.
Valgustisein.
Valgusti-vanaaegne1
Turvalülitidstopp1
Seinaventilaator
Lülitifontini11
Lülitid-raamis1
Lülitifontini31
Lülitifontini2
Jõupesad-380V1
Hämaralülitid1
Kõlarite-paigaldus1

Kaablirenn2
Kaablirenn1
Kaablirenn-ja-valgustid1
Kaabeldus-redelil
valgusti-ja-kaablirenn1
Tõõ-kõrgustes
Põrandaküte21
Põrandaküte1
Piksekaitse9
Piksekaitse7
Piksekaitse5
Piksekaitse2
Piksekaitse6
Piksekaitse8

Kontakt

Jälgi meid ka Facebookis
Elektritööd - Mogreta OÜ
Tel. 5343 7992
tarmo@mogreta.ee
www.mogreta.ee
Reg.kood: 12555677
MTR: TEL002250
KMKR: EE101723024
Nr. 01-051114
(Piksekaitse / Maandus paigaldamine / projekteerimine)
Saada meile teade

Tagasiside vorm

* kohustuslik väli

TOP